Pro sjednání pohřbu si přineste sebou:

  • OP objednavatele
  • OP zesnulého (případně rodný list, oddací list, kartičku pojišťovny
  • r.č. manžela/manželky
  • Oděv pro zesnulého (bez obuvi)
  • Ohledací list od lékaře, pokud Vám byl předán
  • Fotografii, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení
Pohřební služba Velgo