Pro sjednání pohřbu si přineste s sebou:


  • OP objednavatele
  • OP zesnulého (případně rodný list, oddací list, kartičku pojišťovny)
  • R.č. manžela/manželky
  • Oděv pro zesnulého (bez obuvi)
  • Ohledací list od lékaře, pokud Vám byl předán
  • Fotografii, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení

Pohřební služba Velgo