Parte - smuteční oznámení

Zde můžete prohlížet a číst smuteční oznámení, která nám byla svěřena rodinami a blízkými zesnulých. Tato stránka poskytuje prostor pro vzpomínku a úctu ke ztraceným milovaným osobám. Naleznete zde informace o datu a místě konání pohřebních obřadů.